VRATI  -  NAZAD  

      
    

    S til

    I znad

    N ivoa

    T razene

    E kskluzivne

    *

    K onfekcije

    S vih veličina   Za blize obavestenje 

  obratite se na adresu:


  sinte40@gmail.com

 Tel.+381 018 456 0080
062 70 55 62   

 

 

             

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

     


                                                                                    

  

                                                                     

 

     Planiranje proizvodnje - projektovanje

     Izrada mesečnih i godisnjih planova proizvodnje kao i materijalnog

       obezbedjenja na bazi osmisljenog programa izrade tekstilne konfekcije.

       Izbor opreme, sredstva rada i raspored iste u proizvodnom pogonu na

       bazi tehnoloskog procesa rada.

 

 

        Izrada tehničke dokumentacije

        Izrada potrebne dokumentacije za praćenje proizvodnje od ulaza materijala

        u magacin sirovine, protoka kroz proizvodnju, magacin gotove robe, do 

        krajnjeg kupca.

 

 

        Normiranje poslova - Izrada tehnoloske liste

        Za organizovanu proizvodnju potrebno je razraditi model na operacije i

        odrediti iskustveno ili snimanjem vremena izrade. Na bazi tih vremena

        pristupa se izradi Tehnoloske liste sa opterećenjem svakog radnog mesta

        vodeci računa na racionalizaciju i hronologiju procesa rada.

 

       

         Baza podataka - programiranje

      Kompjuterska obrada podataka, tehnoloska dokumentacija, vođenje učinka

         radnika, evidencija kretanje robe radnih naloga, zarada, izvestaja i isplate ličnih

         dohodaka.

         Izrada programa - softvera za namenu prema zahtevima odvijanja rada i potrebe

         odgovarajućih sluzbi.

   

 

        Kontrola kvaliteta

        Praćenje proizvodnje u medju - fazi sa instrukcijama za rad, obuka i trening

        radnika u cilju veće produktivnosti .

        Praćenje i odrzavanje termina isporuke.

        Kontrola gotove robe sa preuzimanjem za magacin.

 

 

 

        E-mail : sinte40@gmail.com

        Tel. 018  456 0080 / 062 7 055 62

     

     VRATI NA POČETAK